ASIANAJOTOIMISTO
HAAKSILUOTO & KIVIMÄKI OY

ASIANTUNTEVAA JA SUJUVAA ASIANAJOPALVELUA TURUSSA

Meistä

Toimistomme tarkoittaa asianajajia Sauli Haaksiluoto ja Rea Kivimäki.

Olemme harjoittaneet asianajotoimintaa noin neljännesvuosisadan, joka aika on antanut meille kokemusta ja asiantuntemusta. Sitä ennen toimimme kumpikin pankkilakimiehinä.

Koska toimistomme on pieni, on kontakti asiakkaaseen välitön ja mutkaton. Hoidamme asiakkaan meille uskoman asian itse alusta loppuun siirtämättä sitä avustaville lakimiehille. Meille on muodostunut painopistealueita, joille keskitymme.

Hinnastomme on kilpailukykyinen. Mikäli otamme asian hoitaaksemme, selvitämme myös mahdollisuuden maksuttomaan oikeudenkäyntiin, puolustajan määräyksen saamiseen ja oikeusturvavakuutuksen käyttöön.

Vi betjänar också på svenska. We speak English too.

Toimistomme kuuluu Suomen Asianajajaliittoon ja noudatamme hyvää asianajotapaa ja asianajajaliiton muita ohjeita ja määräyksiä.

Asianajajat

Tutustu meihin

SAULI HAAKSILUOTO

asianajaja, varatuomari
050 593 8903
sauli.haaksiluoto@haaksiluotokivimaki.fi
Olen toiminut asianajajana Turussa vuodesta 1996 lähtien. 

Ennen asianajajaksi ryhtymistä toimin yleisenä oikeusavustajana, vakuutusyhtiön korvauslakimiehenä, pankkilakimiehenä ja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin perintälakimiehenä.

Tärkein erityisalueeni on perintöoikeus. Teen testamentteja ja perunkirjoituksia sekä toimin käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana kuolinpesissä. Teen perinnönjakoja osakkaille heidän jakaessaan pesää yhdessä, ja avustan myös yksittäistä osakasta suhteessa kuolinpesään.

Tärkeä alue on myös avioliitto-oikeus. Teen avioehtosopimuksia ja ositussopimuksia, toimin käräjäoikeuden määräämänä osituspesänjakajana ja avustan myös yksittäistä puolisoa riitaisessa osituksessa.

Teen edunvalvontavaltakirjoja sekä kaikenlaisia sopimuksia ja kauppakirjoja. Hoidan luottosuhteisiin liittyviä oikeudenkäyntiasioita, lähinnä pankin tai luotonantajan avustajana.

Hoidan riita- ja rikosoikeudenkäyntejä, harkiten kuitenkin jutun vastaanottamisen tapauksittain.
Olen toiminut asianajajana vuodesta 2003 lähtien. Sitä ennen olen toiminut yrittäjänä omassa lakiasiaintoimistossa, perintälakimiehenä sekä pankkilakimiehenä.

Hoidan kaikenlaisia perhe- ja perintöoikeudellisia asioita, rikosasioita sekä erilaisia riita-asioita. Asiointi kanssani on mutkatonta.

Laadin avioehtosopimuksia, avio- ja avoeron yhteydessä tehtäviä ositusta ja omaisuuden erottelua koskevia sopimuksia, testamentteja ja edunvalvontavaltakirjoja. Toimitan perunkirjoituksia sekä teen osituksia ja perinnönjakoja.

Toimin vapaaehtoisena juristina Rikosuhripäivystyksessä.

Rea Kivimäki

asianajaja
050 362 4450
rea.kivimaki@haaksiluotokivimaki.fi

Yhteystiedot

ASIANAJOTOIMISTO
HAAKSILUOTO & KIVIMÄKI OY

Osoite

Yliopistonkatu 11 a B 19
FI-20100 TURKU

SAULI HAAKSILUOTO
050 593 8903
Rea Kivimäki
050 362 4450